Завідувачам кафедр та відповідальним редакторам!

Для опублікування рукопису як мережного електронного видання файл видання разом з анотаціями передається до Науково-технічної бібліотеки ім. Г.І. Денисенка для розміщення на сайті ela.kpi.ua.

Зверніть увагу!!! Змінився порядок передачі наукових та освітніх матеріалів до ELAKPI – відкритого електронного архіву наукових та освітніх матеріалів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Посилання на необхідні документи для розміщення документів в архіві можна знайти тут: http://ela.kpi.ua/. Краще скористатися «Самостійним розміщенням (самоархівуванням) матеріалів в ELAKPI»

Кафедри передають до НТБ НТУУ «КПІ» електронні копії методичних посібників та рекомендацій, навчальних посібників, монографій та ін.

Підстави, на яких здійснюється передача матеріалів:

  • Положення про об’єкти права інтелектуальної власності, що створені в НТУУ «КПІ», затвердженого Наказом № 2–216 від 12.2007.
  • Рішення Вченої ради НТУУ «КПІ» від 02.2015.
  • Авторський договір про передачу невиключного права на використання твору (авторський ліцензійний договір).

Шляхи передачі матеріалів:

  • Електронною поштою на адресу: elakpi@library.ntu-kpi.kiev.ua.
  • На флеш-носії або оптичному диску CD.

Терміни передачі матеріалів:

  • На постійній основі.

Також видання (або посилання на нього) разом з анотаціями розміщуються в електронному кампусі НТУУ «КПІ», на сайтах авторів/укладачів (сайтах кафедри, факультету, інституту) для вільного доступу студентів.

Електронне видання також записується на оптичний диск, на пакуванні диску вказуються вихідні відомості, вписується гриф та дані про його надання. Оформлене таким чином видання зберігається на кафедрі (у методичному кабінеті кафедри) і є навчально-методичним документом, який забезпечує навчальну дисципліну.

Після самоархівування усі супровідні документи та посилання на електронний ресурс у бібліотеці КПІ надіслати електронним листом на адресу секретаря методичної комісії ПБФ

 

Завантажити