Конкурс на здобуття премій НАНУ у 2024 році

Національна академія наук України оголошує конкурс на здобуття премій для молодих учених і студентів закладів вищої освіти за кращі наукові роботи.

Президія НАН України щороку в лютому присуджує премії за роботи в галузі природничих, технічних і соціогуманітарних наук. Чотирнадцять премій присуджуються молодим ученим та чотирнадцять – студентам. Премії можуть бути присуджені окремим авторам або колективу авторів (до трьох осіб) за кращі наукові роботи, серії наукових робіт, відкриття та винаходи.

Умови участі:

  • Наукові співробітники, викладачі, стажери-дослідники, аспіранти науково-дослідних установ віком до 35 років включно, студенти закладів вищої освіти України, а також студенти та аспіранти зарубіжних країн, які навчаються в наукових установах і закладах вищої освіти України.
  • Право висувати кандидатів мають дійсні члени і члени-кореспонденти НАН України, учені ради наукових установ і закладів вищої освіти, технічні ради промислових підприємств, конструкторські бюро, ради наукових і науково-технічних товариств. Висування підтверджується витягом з протоколу засідання вченої ради або відповідного органу.
  • Граничний термін подання роботи на конкурс – 15 грудня 2024 року.
  • Організація, яка висунула роботу, подає до Президії НАН України (м. Київ, вул. Володимирська, 54, телефони: (044) 239-64-24; (044) 239-64-63) оформлені належним чином матеріали, включаючи офіційний лист, наукову характеристику роботи, публікації, рецензії та інші супровідні документи. Детальна інформація про перелік документів
  • На конкурс не приймаються роботи, які раніше були удостоєні премій НАН України, галузевих академій наук або спеціальних премій інших відомств, а також збірники наукових робіт різних авторів.

Запрошуємо всіх молодих учених і студентів факультету взяти участь у цьому престижному конкурсі та продемонструвати свої наукові досягнення!

Детальніша інформація та умови участі доступні на сайті НАН України