Постакредитаційний моніторинг

План врахування зауважень та виправлення недоліків за освітньою програмою «Компʼютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» ОПП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Завантажити інформацію


План врахування зауважень та виправлення недоліків за освітньою програмою «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» ОПП другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології/174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Завантажити інформацію