Михайла Безуглого висунуто в ректори КПІ ім. Ігоря Сікорського

28 березня 2024 року трудовий колектив Приладобудівного факультету висунув завідувача кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій виробництва приладів, доктора технічних наук, професора Михайла Безуглого претендентом на посаду ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Михайло Олександрович Безуглий – випускник приладобудівного факультету 2002 року кафедри оптичних та оптико-електронних приладів. З 2002 по 2005 рр. навчався в аспірантурі університету, а у 2008 році захистив кандидатську дисертацію під керівництвом д.т.н., проф. Тимчика Г.С. Має другу вищу економічну освіту. У 2012 році отримав вчене звання доцента кафедри виробництва приладів. У сорок років захистив докторську дисертацію, а у 2022 році отримав вчене звання професора. Працює на кафедрі комп’ютерно-інтегрованих технологій виробництва приладів з 2005 року на посадах асистента, старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри. Автор понад 170 наукових та навчально-методичних праць, серед яких понад 30 патентів та авторських свідоцтв. Під керівництвом Безуглого М.О. захищений кандидат технічних наук, ще один захист Ph.D. відбудеться у квітні 2024 року. У якості експерта взяв участь у створенні Стратегічного плану діяльності Міністерства освіти і науки України до 2027 року «ОСВІТА ПЕРЕМОЖЦІВ».