Статут КПІ ім. Ігоря Сікорського

Статут Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» затверджено наказом МОНУ від 18 лютого 2022 року №206 та погоджено на конференції трудового колективу 28 жовтня 2021 року (протокол № 2).

Зміст документу:

 1. Повне найменування із зазначенням типу
 2. Концепція освітньої діяльності університету
 3. Структура університету, статус і функції його структурних підрозділів
 4. Повноваження міністерства освіти і науки україни
 5. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність
 6. Органи управління університетом (Наглядова рада університету; Вчена рада університету; Квоти обрання до вченої ради; Вчені ради факультетів, навчально-наукових інститутів, філій; Ректор університету; Керівник факультету / навчально-наукового інституту)
 7. Робочі та дорадчі органи
 8. Порядок призначення радника ректора університету
 9. Органи громадського самоврядування
 10. Джерела надходження, порядок використання коштів та майна університету
 11. Порядок звітності та контролю за провадженням фінансово-господарської діяльності
 12. Вимоги до осіб, які можуть займати посади науково-педагогічних працівників
 13. Студентське самоврядування
 14. Наукові товариства студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених
 15. Міжнародне співробітництво
 16. Порядок внесення змін до статуту університет
 17. Порядок реорганізації та ліквідації університету
Детальніше