Додаткові бали в рейтинг студента (грудень, 2018)

Згідно нових правил призначення академічної стипендії (Наказ №1/253 від 16.07.2018 р.) п. 3.7. Студент, який претендує на врахування в рейтингу додаткових балів, особисто подає заяву (зразок заяви знаходиться в деканаті) на ім’я голови Стипендіальної комісії факультету з відповідним проханням. До заяви додаються відповідні документи (копії та оригінал для огляду) з посиланням на відповідний електронний ресурс (за наявності), що підтверджують його досягнення.

Заяви студентів приймаються до 18 грудня 2018 року.

Стипендіальна комісія факультету перевіряє надану студентом інформацію та надає рекомендації про врахування або неврахування додаткових балів у Рейтинг. В разі виявлення недостовірної інформації студент позбавляється права на отримання додаткових балів.

Перелік підстав для врахування в рейтинг додаткових балів:

 1. Наукові конкурси та проекти (стартал-проекти, хакатон тощо), за офіційним запрошенням Університету до участі (Призери Міжнародних, призери Всеукраїнських, участь Міжнародна/Всеукраїнська).
 2. Відкриті наукові конкурси та проекти (стартап-проекти, хакатон тощо), в яких студенти брали участь із власної ініціативи (Призери Міжнародних / Всеукраїнських).
 3. Міжнародні олімпіади (Призери, участь).
 4. Всеукраїнські олімпіади (згідно з переліком МОН) (Призери, участь).
 5. Всеукраїнські конкурси студентських наукових робіт (згідно з переліком МОН) (Призери, участь).
 6. Участь у науково-дослідницькій роботі(наукові студентські гуртки). Не враховується участь в спортивних секціях, гуртках, клубах за інтересами, в творчих колективах.
 7. Отримання патента.
 8. Авторські свідоцтва.
 9. Публікація у фахових наукових виданнях (цитовані видання).
 10. Міські спортивні змагання (Призери, участь).
 11. Всеукраїнські спортивні змагання (Призери, участь).
 12. Міжнародні спортивні турніри / Чемпіонати Європи, Світу, Універсіади, Олімпійські ігри (Призери, участь).
 13. Персональні мистецькі виставки (представлення Університету будь-якого рівня).
 14. Творчі колективи Університету зі званням «Народний» (Призери Всеукраїнських фестивалів, конкурсів тощо, Призери Міжнародних фестивалів, конкурсів тощо).
 15. Участь у громадському житті в Університеті (студентське самоврядування, профспілкова діяльність, соціальна активність, Студентська соціальна служба, Центр розвитку кар’єри, Юридична клініка «Defendo», студентські низові ініціативи тощо).

Заяви студентів приймаються до 18 грудня 2018 року.

Деканат