Вакансія: фахівець-метролог (УкрНДІЦЗ)

Український науково-дослідний інститут цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій запрошує на роботу!

Коротка інформація про установу

УкрНДІЦЗ є державною бюджетною науково-дослідною установою, що здійснює наукову і науково-технічну діяльність у сфері цивільного захисту. Інститут має пожежно-випробувальний полігон з унікальною у визначеній сфері діяльності науково-дослідною та випробувальною базою, що має статус об’єкта національного надбання. В структурі Інституту функціонує науково-дослідний центр “ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА”, який акредитовано Національним агентством з акредитації України на право проведення випробувань у сфері пожежної безпеки, і в якому впроваджено систему управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2005, IDT).

На цей час на пожежно-випробувальному полігоні наявна експериментальна база дозволяє проводити випробування 42 видів різноманітної продукції.

Для забезпечення діяльності акредитованого науково-дослідного центру в Інституті функціонує сектор метрології, основними завданнями якого є:

 • метрологічне забезпечення науково-дослідної та випробувальної діяльності Інституту та функціонування акредитованого науково-дослідного центру «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА»;
 • забезпечення своєчасного оновлення інформації електронної довідково-інформаційної бази УкрНДІЦЗ щодо випробувального обладнання, засобів вимірювальної техніки та термінів їх метрологічної атестації і калібрування;
 • надання консультативної та методичної допомоги співробітникам структурних підрозділів Інституту щодо питань метрології;
 • проведення метрологічної експертизи протоколів випробувань та протоколів атестації випробувального обладнання;
 • співробітництво у сфері метрології з іншими організаціями тощо.

Вимоги до кандидата на посаду

Враховуючи вищезазначене, на сьогодні актуальним питанням для Інституту є комплектування вакантної посади у секторі метрології. Вимоги до кандидата на посаду наступні:

 • молодий перспективний чоловік, з повною вищою освітою за спеціальністю “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”;
 • досвід роботи бажано, але не обов’язково;
 • стан здоров’я задовільний (у перспективі передбачається атестування та присвоєння спеціального звання лейтенант служби цивільного захисту з постановкою на спеціальний облік);
 • володіння законодавчою, нормативною та методичною базою з організації та проведення метрологічних робіт з фізико-хімічних вимірювань;
 • володіння методами математичної обробки даних та базовими знаннями спеціалізованого програмного забезпечення фізико-хімічних засобів вимірювальної техніки;
 • знання конструкції, принципу роботи, основних технічних характеристик засобів вимірювання фізико-хімічних величин (хроматографів, калориметрів, газоаналізаторів, електронних засобів вимірювання температури, теплового потоку, тиску тощо);
 • навики автоматизації забезпечення процесів вимірювань фізико-хімічних величин;
 • володіння знаннями щодо процедур повірки засобів вимірювання фізико-хімічних величин та розрахунку невизначеності результатів вимірювань.

Особливості роботи, соціальний захист, заробітна платня тощо готові більш детально обговорювати з реальними претендентами під час зустрічі.

Контактна особа в УкрНДІЦЗ
Начальник науково-випробувального центру, полковник служби цивільного захисту Скоробагатько Тарас Миколайович
тел. 254-58-36
e-mail: tarasskorobagatko@gmail.com