Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Випускники спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» – це фахівці-розробники широко профілю, підготовлені до роботи в наступних напрямках:

  • пристрої автоматики та обчислювальної техніки на базі сучасних електронних, мікроелектронних та мікропроцесорних елементів та комплексів вітчизняного та світового виконання
  • аналізу та синтезу складних, автономних систем автоматичного управління, в тому числі побудованих на базі мікропроцесорів та мікро-ЕОМ
  • системи контролю та управління об’єктами й процесами на відстані
  • діагностики роботи цифрових пристроїв та систем управління
  • розробки та експлуатації систем з числовим програмним управлінням техничними засобами в автоматизованих системах управління технологічними процесами

Фахівці, які закінчили спеціальність «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» приладобудівного факультету мають високий рейтинг серед роботодавців по всій Україні. Вони не мають проблем з працевлаштуванням як на державних підприємствах, так і на підприємствах інших форм власності, що працюють в галузі розробки, впровадження та супроводження засобів автоматики, обчислювальної техніки та систем управління. Особливим попитом випускники користуються на підприємствах, які займаються розробленням комп’ютерної та мікропроцесорної техніки, систем зв’язку, програмно-апаратних комплексів.

Випускники спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» успішно працюють в проектно-конструкторських організаціях, науково-дослідних установах, обчислювальних центрах, на промислових підприємствах в різних галузях виробництва, на підприємствах зв‘язку, транспорту, у підрозділах МНС, де застосовуються системи автоматики, в системі екстреної допомоги «112», в службах обслуговування телекомунікаційних систем та інформаційних технологій, в сфері розробки та управління програмного забезпечення.

Місця роботи випускників:

Державне підприємство «Науково-технічний комплекс «ІМПУЛЬС»

Державне підприємство Науково-Технічний Комплекс “ЗАВОД ТОЧНОЇ МЕХАНІКИ”

Державне підприємство “ДП-ТЕСТ”

Неруйнівний контроль в Україні

Державне підприємство «Дослідно-проектний центр кораблебудування»

Державне підприємство “Ізюмський приладобудівний завод”

[згорнути]