Календарний контроль (атестація)

календарний контроль

ІІ-й календарний контроль успішності студентів у 1-му семестрі 23/24 н.р. відбудеться з 4 по 20 грудня 2023 року за допомогою засобів Електронного кампусу.

ІІ-й календарний контроль в осінньому семестрі проводиться на 1-4 курсах бакалаврату та 1-2 курсі магістратури (для денної форми навчання) з усіх дисциплін (обов’язкових та вибіркових). Мета контролю – визначити наскільки регулярно студент виконує завдання, передбачені індивідуальним навчальним планом та РСО дисциплін.

Позитивний результат календарного контролю з певної дисципліни у студента буде тоді, коли його поточний рейтинговий бал складає не менше 50% від максимально можливого на момент календарного контролю. Умови отримання позитивного результату викладено в РСО з дисциплін (знаходять в Електронному кампус) та повинні бути пояснені викладачем на першому занятті з дисципліни.

З положенням про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського можна ознайомитись тут