Практика та працевлаштування

У 2023 році строки практик визначаються наказом №НОН/351/2022 від 22.12.2022 Про організацію практики здобувачів вищої освіти у 2023 році

Центр розвитку кар’єри університету:
facebook | telegram | кар’єрний путівник | каталог партнерів КПІ

Силабуси (магістри, 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка)

Силабуси нормативних дисциплін для студентів магістратури приладобудівного факультету спеціальності 152 “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка” та наведено посилання на методичне забезпечення відповідних дисциплін – перейти

Дистанційні курси та матеріали до них – перейти

Силабуси (магістри, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології)

В таблиці нижче подано силабуси нормативних дисциплін для студентів магістратури приладобудівного факультету спеціальності 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” та наведено посилання на методичне забезпечення відповідних дисциплін:

Назва освітнього компонентуСилабусМетод. забезпечення
Виконання магістерської дисертаціїперейти
Інтелектуальна власність та патентознавствозавантажитиперейти
Інтелектуальні та інформаційні системизавантажити (денна форма)
завантажити (заочна форма)
перейти
Надійність і діагностика приладів і системзавантажити (денна форма)
завантажити (заочна форма)
Moodle
Наукова робота за темою магістерської дисертаціїзавантажитипосібник 1, посібник 2
Основи інженерії та технології сталого розвиткузавантажитипосібник,
конспект лекцій
Практичний курс з іншомовного ділового спілкуваннязавантажитиперейти
Розробка стартап-проектівзавантажити (денна форма)
завантажити (заочна форма)
перейти
Сучасна теорія управліннязавантажити (денна форма)
завантажити (заочна форма)
перейти
Цифрова обробка сигналів та зображеньзавантажити (денна форма)
завантажити (заочна форма)
перейти
Практики
Практиказавантажитиперейти

В таблиці нижче подано силабуси вибіркових дисциплін для студентів магістратури:

Назва освітнього компонентуСилабус
Перетворення сигналів в оптико-електронних системахзавантажити
Тепловізійні оптико-електронні приладизавантажити
Проєктування оптичних системзавантажити
Комп’ютеризовані системи керування рухомими об’єктамизавантажити
Автоматичні системи орієнтації і стабілізаціїзавантажити
Навігаційні системизавантажити
Основи інженерного експериментузавантажити
Інтегровані технології систем автоматизації випробуваньзавантажити
Сучасні оптичні технології та системизавантажити
Мікроконтролери в системах неруйнівного контролюзавантажити
Прилади та багатоканальні системи акустичного неруйнівного контролюзавантажити
Автоматизована розробка керуючих програмзавантажити
Моделювання параметрів автоматизованих системзавантажити
Діагностика засобів автоматизації технологічних процесівзавантажити
Аналіз вимірювальних сигналівзавантажити
Біофотоніказавантажити
Генезис біосигналівзавантажити
Космічні оптико-електронні системизавантажити
Військові оптичні та оптико-електронні приладизавантажити
Новітні прилади систем орієнтації та навігаціїзавантажити
Випробування і контроль приладів і системзавантажити
Основи автоматизації технологічних процесівзавантажити
Методи та засоби цифрової обробки сигналів в автоматизованих системахзавантажити
Робототехнічні комплекси в системах неруйнівного контролюзавантажити
Новітні системи та технології обробки сигналівзавантажити
Технології віртуального виробництвазавантажити
Методи оптимізації процесів і системзавантажити
Кріогенна медична техніказавантажити
Біометріязавантажити

Силабуси (бакалаври, 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка)

Силабуси нормативних дисциплін для студентів бакалаврату приладобудівного факультету спеціальності 152 “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка” та наведено посилання на методичне забезпечення відповідних дисциплін – перейти

Дистанційні курси та матеріали до них – перейти