| | Вісник НТУУ "КПІ" - Випуск №48 | |

Скицюк В.І., Троц А.А.
МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ПОХИБКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕВНОГО ФІЗИЧНОГО ОБ`ЄКТУ - завантажити (стор. 194-199)
УДК 621.317
У практиці науково-технічного аналізу, особливо багатокомпонентного аналізу, реалізуються методи аналізу і в подальшому контролю, основані на використанні найбільш близьких до об`єкту досліджень фізичних теорій з метою побудови разової математичної моделі об`єкту досліджень із подальшим підтвердженням її загальними або спеціальними технічними засобами контролю. Подані основні положення методики визначення точності використаних теоретичних положень в процесі дослідження конкретного фізичного об`єкту на підставі розробленої теорії виникнення матеріальної енергетичної надлишковості та її розвитку в прагненні до рівня середовища. Розглянуто теоретичну необхідність введення прогресуючого простору як основного при викладенні методу визначення точності процесу теоретичного та експериментального дослідження заданого фізичного процесу або об`єкту.
Ключові слова: метод аналізу, фізична теорія, об`єкт досліджень, метод визначення похибки.

Вісник №48

03056, м. Київ-56, пр. Перемоги, 37.
© НТУУ “КПІ”, 2014