XVI Міжнародна науково-технічна конференція “ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи”

16-17 травня 2017р., м. Київ Пропонуємо Вам взяти участь у ХVI Міжнародній науково-технічній конференції “ПРИЛАДОБУДУ-ВАННЯ: стан і перспективи”, яка відбудеться в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут” з 16 по 17 травня 2017 року. Cекція 1.    Комп’ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування Cекція 2.    Оптичні та…

Детальніше

Персонал міжнародного офісу

  English version На факультеті працює міжнародний офіс у складі: декан Приладобудівного факультету: д.т.н., професор Тимчик Григорiй Семенович Телефон: +38(044)236-69-82, +38(044)204-96-17 e-mail: pbf@kpi.ua голова міжнародного офісу заступник декана з міжнародного співробітництва, д.т.н. Киричук Юрій Володимирович, професор кафедри приладобудування Телефон: +38(044)204-9483 e-mail: kirichuky@mail.ru заступник голови міжнародного офісу, к.т.н. Ткаченко С.С., проектний менеджер,…

Детальніше

Корисні документи для аспірантів

•Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії • Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів: Завантажити у форматі .pdf • Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань (2004р.):      Завантажити у форматі .pdf • Урядові документи про порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшому науковому…

Детальніше