| | Вісник НТУУ "КПІ" - Випуск №50 | |

Кузнецов А. В., Павловский А. М. Повышение точности инерциального измерительного модуля на mems-датчиках
завантажити (стор. 5-11)

Мироненко П. С., Окороков А. І. Cтабілізуюче керування нестійкою системою з гіроскопічними структурами на базі нечіткої логіки
завантажити (стор. 12-18)

Нелепов В. А., Мелешко В. В. Алгоритми і характеристики методу визначення компонентів магнітного поля землі та рухомого об’єкта
завантажити (стор. 19-27)

Головач С. В. Комплексная алгоритмическая компенсация температурного дрейфа измерительного канала трехосного акселерометра в составе бинс
завантажити (стор. 27-34)

Золотарев Е. А., Бондарь П. М. Учет анизотропии материала упругого подвеса акселерометра на поверхностных акустических волнах
завантажити (стор. 35-40)

Лазарев Ю. Ф., Мураховский С. А. Об одном алгоритме бисо, минимизирующем дрейф погрешности численного интегрирования
завантажити (стор. 40-46)

Кучеренко О. К., Кучеренко В. А. Затухание в конекторах для волоконно-оптических линий связи
завантажити (стор. 47-51)

Сокуренко В. М., Макаренко Я. І. Розробка оптичних систем методами глобальної оптимізації
завантажити (стор. 51-60)

Подолян О. О., Тесленко В. Ю. Експериментальні дослідження формування акустичної хвилі електромагнітно-акустичним перетворювачем
завантажити (стор. 61-68)

Троц А. А. Реалізація методу контролю технологічних газових середовищ
завантажити (стор. 69-74)

Корнієнко Д. Г. Удосконалення методу вимірювання пилу димових газів
завантажити (стор. 74-83)

Воронов С. О., Богорош О. Т., Муравов С. О., Гордійко Н. О. Дослідження тонких плівок сегнетоелектриків на кремнієвій підкладці
завантажити (стор. 84-92)

Tsibulskiy L. Yu. Numerical calculation of temperature distribution in crucible of induction evaporator with magnetic field concentrator
завантажити (стор. 92-100)

Красовский Т. А., Василенко В. И. Малогабаритный рентгеновский излучатель с системой электропитания
завантажити (стор. 101-105)

Кузнецова С. В., Симаков А. Л., Рожков А. Н., Мамин Ю. А., Варнавская Т. В. Расчет отклонения поперечных сечений арматуры при автоматизированной гибке
завантажити (стор. 106-114)

Осадчий О. А., Гончар В. В. Автоматизована система дослідження демпфуючих властивостей матеріалів
завантажити (стор. 115-121)

Скицюк В. І. Засади моделювання просторової похибки для верстатів з CNC. Частина 2
завантажити (стор. 121-128)

Савченко С. В, Румбешта В. О., Ламтев Н. Н. Моделирование качества изготовления специальных упругих элементов типа мембран и сильфонов
завантажити (стор. 128-132)

Протасов А. Г., Дугин А. Л. Инструментальное средство для изучения микроконтроллеров семейства AVR
завантажити (стор. 133-138)

Chizh I., Shysha T. Analysis of wave aberrations of intraocular lenses (IOL), implanted into a physical model of the human eye
завантажити (стор. 140-146)

Чепурна О.М., Штонь І.О., Павлов С.В., Тужанський С.Є., Утрерас А., Войцехович В.С., Попов В.Д., Каптановський Є.В., Холін В.В. Реалізація модифікованої фотодинамічної терапії з вибірковим лазерним скануванням пухлини залежно від наявності флюоресценції
завантажити (стор. 146-155)

Куценко В.П., Яненко О.П., Удовиченко С.В. Автоматизована система для вимірювання декременту електрошкіряного опору людини
завантажити (стор. 155-160)

Терещенко Н.Ф., Апыхтин К.А., Прендюк О.С., Махиня Н.В. Использование программно-аппаратного комплекса Сardiomood в оценке действия лазерного излучения на состояние вегетативной нервной системы человека
завантажити (стор. 160-169)

Безугла Н. В., Безуглий М. О., Тимчик Г. С. Особливості анізотропії світлорозсіяння волокнистими біологічними тканинами
завантажити (стор. 169-175)

Николов Н. А., Лошицкий П. П., Синяк Е. Г. Синтез структуры магнитного поля с максимальным пространственно-неоднородным распределением для целевой доставки магниточувствительных частиц в опухоль
завантажити (стор. 176-187)

Клочко Т.Р., Скицюк В.І., Коваленко Ю.О. Методологічні закономірності виявлення доклінічних ознак паркінсонізму
завантажити (стор. 187-194)

03056, м. Київ-56, пр. Перемоги, 37.
© НТУУ “КПІ”, 2015