| | Вісник НТУУ "КПІ" - Випуск №50 | |

Подолян О. О., Тесленко В. Ю.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ АКУСТИЧНОЇ ХВИЛІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНО-АКУСТИЧНИМ ПЕРЕТВОРЮВАЧЕМ
загрузить (стр. 61-68)
УДК 620.179.16
У статті розглянуто результати експериментальних досліджень формування акустичної хвилі електромагнітно-акустичним ЕМА перетворювачем із гребінчастим методом збудження, виходячи з параметрів, які впливають на формування акустичної хвилі. Досліджено можливість введення ультразвукової хвилі за допомогою системи паралельно розташованих ниток-випромінювачів. Проведено експериментальні дослідження формування акустичної хвилі ЕМА перетворювачем, отримані експериментальні дані по зміні вихідного сигналу залежно від величини зазору між випромінювачем і поверхнею об'єкта контролю й сили струму через нитки-випромінювачі. Показано гарну збіжність результатів теоретичних і експериментальних досліджень.
Ключевые слова: ЕМА, перетворювач, акустичний тиск, неруйнівний контроль, ультразвукова хвиля.

Вісник №50

03056, м. Київ-56, пр. Перемоги, 37.
© НТУУ “КПІ”, 2015