| | Вісник НТУУ "КПІ" - Випуск №50 | |

Сокуренко В. М., Макаренко Я. І.
РОЗРОБКА ОПТИЧНИХ СИСТЕМ МЕТОДАМИ ГЛОБАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ
загрузить (стр. 51-60)
УДК 681.7.067
З використанням спеціального програмного забезпечення в автоматизованому режимі було розроблено оптичні системи окуляра і фотооб’єктива. Якість зображення отриманих систем дозволяє їх використовувати з існуючими матричними приймачами випромінювання. Автоматизований розрахунок здійснювався з застосуванням одного з сучасних алгоритмів глобальної оптимізації, а саме адаптивного методу диференційної еволюції Коші. Результати досліджень свідчать про те, що цей алгоритм виявився потужним інструментом, який дозволяє провести автоматизований параметричний синтез довільної оптичної системи. Інтервал часу, витраченого на розробку оптичної системи з кількістю пошукових параметрів біля 30, не перевищує декількох годин. Ефективність синтезу значною мірою залежить від формування оціночної функції і встановлення раціональних обмежень на конструктивні параметри на стадії введення вихідних даних.
Ключевые слова: окуляр, об’єктив, оптична система, автоматизований розрахунок, глобальна оптимізація

Вісник №50

03056, м. Київ-56, пр. Перемоги, 37.
© НТУУ “КПІ”, 2015