| | Вісник НТУУ "КПІ" - Випуск №50 | |

Клочко Т.Р., Скицюк В.І., Коваленко Ю.О.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ДОКЛІНІЧНИХ ОЗНАК ПАРКІНСОНІЗМУ
завантажити (стр. 187-194)
УДК 621: 616.858-008.6-079.4
У статті йдеться про актуальні проблеми визначення ознак паркінсонізму на тлі інших, здебільшого споріднених специфічних захворювань, для раннього діагностування та лікування. Наведено існуючі наразі апаратурні методи виявлення доклінічних ознак паркінсонізму, їх особливості. Поставлено на меті задачу створення методологічних закономірностей, на основі яких будуть обгрунтовані нові принципи апаратурного діагностування паркінсонізму, зокрема захворювання Паркінсона.
Ключові слова: методологія, доклінічні ознаки, паркінсонізм.

Вісник №50

03056, м. Київ-56, пр. Перемоги, 37.
© НТУУ “КПІ”, 2015