| | Вісник НТУУ "КПІ" - Випуск №50 | |

Безугла Н. В., Безуглий М. О., Тимчик Г. С.
ОСОБЛИВОСТІ АНІЗОТРОПІЇ СВІТЛОРОЗСІЯННЯ ВОЛОКНИСТИМИ БІОЛОГІЧНИМИ ТКАНИНАМИ
завантажити (стр. 169-175)
УДК 535.2:616-71
У роботі розглянуто осьову асиметрії анізотропії світлорозсіяння на довжині хвилі 632,8 нм волокнистими біологічними структурами та її вплив на точність визначення коефіцієнтів дифузного відбиття та повного пропускання на прикладі зразків грудних м’язів курки з поперечним та повздовжнім розміщенням волокон. Результати проведених досліджень показали, що осьова анізотропія зразків з поперечним розміщенням волокон є більш симетричною в порівнянні зі зразками з повздовжнім розміщенням. Проаналізовані кількісні показники відхилення отриманих при моделюванні методом Монте-Карло оптичних коефіцієнтів від експериментально визначених у випадках врахування величини фактору анізотропії визначеної в межах однієї площини, а також усередненої по фотометричним перетинам.
Ключові слова: просторова фотометрія, анізотропія розсіяння, волокнисті біологічні тканини, еліпсоїдальний рефлектор.

Вісник №50

03056, м. Київ-56, пр. Перемоги, 37.
© НТУУ “КПІ”, 2015