| | Вісник НТУУ "КПІ" - Випуск №50 | |

Чепурна О.М., Штонь І.О., Павлов С.В., Тужанський С.Є., Утрерас А., Войцехович В.С., Попов В.Д., Каптановський Є.В., Холін В.В.
РЕАЛІЗАЦІЯ МОДИФІКОВАНОЇ ФОТОДИНАМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ З ВИБІРКОВИМ ЛАЗЕРНИМ СКАНУВАННЯМ ПУХЛИНИ ЗАЛЕЖНО ВІД НАЯВНОСТІ ФЛЮОРЕСЦЕНЦІЇ
завантажити (стр. 146-155)
УДК 617.55-089-78
Розглянуто метод фотодинамічної терапії із вибірковим лазерним опроміненням в області флуоресценції пухлини. Запропонований метод полягає у визначенні границь флуоресценції із подальшим «поточковим» опроміненням сфокусованим лазерним пучком із фіксованою часовою затримкою в кожній локальній ділянці тканини, терапія пухлини відбувається лише у тій зоні, в якій наявна флуоресценція. Для реалізації даного методу використано нову лікувально-діагностичну установку на основі скануючого лазерного пристрою. Для реєстрації флюоресценції ФС пухлини використано кольорову відеокамеру SD на базі ПЗЗ-матриці, підключену до ПК. Програмне забезпечення лікувально-діагностичного комплексу реалізовано у вигляді авторського програмного пакету «ControLS». Дана діагностична система може дозволити ефективніше використовувати лазерне випромінювання та враховувати коливання концентрації ФС в пухлині, залежно від наявності флюоресценції в конкретний момент часу.
Ключові слова: фотодинамічна терапія, лазерне сканування, флуоресцентна діагностика

Вісник №50

03056, м. Київ-56, пр. Перемоги, 37.
© НТУУ “КПІ”, 2015