| | Вісник НТУУ "КПІ" - Випуск №50 | |

Скицюк В. І.
ЗАСАДИ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОСТОРОВОЇ ПОХИБКИ ДЛЯ ВЕРСТАТІВ З CNC. ЧАСТИНА 2
завантажити (стр. 121-128)
УДК 620.179.14
У попередній низці статей [1, 2, 3] вже розглядалися точка, крапка та риска як технологічні елементи впливу на загальну точність реалізації виробу. Було показано, яким чином утворюється геометрія цих елементарних фігур та який вплив вони мають як елементи відліку координат та розмірів. У статті [1] продовженні було показано, яким чином утворюються поля похибок у реальних координатних системах. Визначено поняття про уявну координатну систему та її зв'язок з реальною. Показано наявність функції реалізації та її вплив на кінцевий продукт виробництва. Тому у цій статті буде розглянуто фізико-математичне підґрунтя утворення поля похибок та який вплив на нього мають точка, крапка, риска та лінія як елементи формотворення координат.
Ключові слова: точка, крапка, риска, лінія, поле похибки, градієнт, дивергенція

Вісник №50

03056, м. Київ-56, пр. Перемоги, 37.
© НТУУ “КПІ”, 2015