| | Вісник НТУУ "КПІ" - Випуск №50 | |

Осадчий О. А., Гончар В. В.
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕМПФУЮЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАТЕРІАЛІВ
завантажити (стр. 115-121)
УДК 681.51:539.67
В статті описано розроблену систему дослідження демпфуючих характеристик матеріалів, що ґрунтується на методі резонансних кривих. Автоматизована система контролю демпфуючих властивостей матеріалів дозволяє визначати логарифмічний декремент затухання коливань, внутрішнє тертя, модуль пружності і швидкість звуку на малогабаритних зразках у формі диску. Призначена для визначення характеристик нових інструментальних та конструкційних матеріалів, а також для контролю деталей, що працюють в складних вібраційних умовах.
Ключові слова: логарифмічний декремент коливань, добротність, демпфуючі властивості, резонансний метод.

Вісник №50

03056, м. Київ-56, пр. Перемоги, 37.
© НТУУ “КПІ”, 2015