| | Вісник НТУУ "КПІ" - Випуск №50 | |

Корнієнко Д. Г.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ВИМІРЮВАННЯ ПИЛУ ДИМОВИХ ГАЗІВ
завантажити (стр. 74-83)
УДК 543.082
В даній статі розглянуто проблему контролю викиду пилу в димових газах промислових підприємств. Проаналізовано нормативи гранично-допустимих викидів пилу різних речовин та нормативи викидів пилу від різних виробництв. Особлива увага звертається на аналіз існуючих методів вимірювання концентрації пилу і відповідних інструментальних засобів контролю пилу. На основі досліджень для зменшення похибки вимірювання і розширення можливостей гравіметричного методу для вимірювання концентрацій пилу запропоновано двухтактний інваріантний метод вимірювання пилу.
Ключові слова: пил, гравіметричний метод, оптичний метод, електродинамічний, трибоелектричний, інваріантність, норматив викиду.

Вісник №50

03056, м. Київ-56, пр. Перемоги, 37.
© НТУУ “КПІ”, 2015