| | Вісник НТУУ "КПІ" - Випуск №50 | |

Троц А. А.
РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДУ КОНТРОЛЮ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ГАЗОВИХ СЕРЕДОВИЩ
завантажити (стр. 69-74)
УДК 621. 317
Подані основні положення методу контролю компонентного складу газових технологічних середовищ на основі розробленої теорії виникнення матеріальної енергетичної надлишковості та її розвитку при прагненні до рівня середовища. Розглянута теоретична необхідність введення прогресуючого простору як основного при викладенні теорії методу. Метод контролю дозволяє описати термодинамічний стан об’єкту регулювання на основі опису всього комплексу енергетичних станів взаємодії його параметрів в єдиній системі контролю, що в свою чергу дозволяє здійснювати контрольно-регулюючу дію на об’єкт регулювання в рамках заданної точності.
Ключові слова: метод контролю, прогресуючий простір, евклідів простір, оператор переходу.

Вісник №50

03056, м. Київ-56, пр. Перемоги, 37.
© НТУУ “КПІ”, 2015