| | Вісник НТУУ "КПІ" - Випуск №48 | |

Сокуренко В.М., Парпієв Т.А.
РОЗРОБКА ОБ'ЄКТИВА ЗІ ЗМІННОЮ ФОКУСНОЮ ВІДСТАННЮ, ЩО МІСТИТЬ РІДИННІ ЛІНЗИ - завантажити (стор. 49-56)
УДК 681.7.067
За допомогою спеціального програмного забезпечення в автоматизованому режимі було спроектовано малогабаритну панкреатичну оптичну систему без механічних рухомих елементів з використанням рідинних лінз. Отримані абераційні характеристики цілком задовольняють вимоги до об'єктивів такого класу та дозволяють використовувати розроблену оптичну систему з існуючими матричними приймачами випромінювання. Автоматизацію розрахунку було забезпечено застосуваннямодного з алгоритмів глобальної оптимізації, які в цілому, є потужними інструментами, що дозволяють здійснити автоматизований параметричний синтез складних оптичних систем. Час, витрачений на проектування об'єктива, є прийнятним, оскільки не перевищує декількох годин. Ефективність синтезу значною мірою залежить від формування оціночної функції на стадії введення вихідних даних, зокрема,від встановлення прийнятних конструктивних обмежень та діапазону зміни збільшення.
Ключові слова: рідка лінза, панкреатична система, автоматизований розрахунок, глобальна оптимізація.

Вісник №48

03056, м. Київ-56, пр. Перемоги, 37.
© НТУУ “КПІ”, 2014