| | Вісник НТУУ "КПІ" - Випуск №48 | |

Микитенко В.І., Балтабаєв М.М., Пономаренко О.А.
КОМПЛЕКСУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ У ЦІЛОДОБОВИХ ДВОКАНАЛЬНИХ СИСТЕМАХ СПОСТЕРЕЖЕННЯ - завантажити (стор. 43-49)
УДК 621.384.3
На сучасному етапі розвитку оптико-електронного приладобудування найбільш актуальними є двоканальні оптико-електронні системи спостереження(ОЕСС) у складі ТВ та ТПВ каналів, в яких для об'єднання інформації обох каналів використовують різні методи комплексування. Наразі недостатньо дослідженою є ефективність запропонованих методів комплексування для однієї й тієї ж ОЕСС за різних умов функціонування. Більшість методів комплексування зовсім або частково не враховують поточну задачу спостереження, зовнішні умови функціонування чи характеристики кінцевого споживача інформації – оператора. Метою даної роботи є аналіз умов функціонування для визначення визначити можливості використання однакових методів комплексування зображень за різних умов в одній і тій самій системі, та для розробки рекомендацій щодо комбінування різних методів комплексування в ОЕСС в залежності від зовнішніх умов функціонування ОЕСС. Були розраховані параметри вхідних сигналівТВ і ТПВ каналів ОЕСС для моделі спостереження алюмінієвої пластини на фоні піску за різних умов функціонування. Показано, що при майже незмінних контрастах в ТВ каналі, контраст в ТПВ сигналі може зазнавати різких змін, що потребує зміни алгоритмів комплексування при різних зовнішніх умовах.
Ключові слова:комплексування зображень, діапазон вхідних сигналів, телевізійний та тепловізійний канал.

Вісник №48

03056, м. Київ-56, пр. Перемоги, 37.
© НТУУ “КПІ”, 2014