| | Вісник НТУУ "КПІ" - Випуск №48 | |

Гордієнко В.І.
МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ КЛИНІВ В ОГЛЯДОВИХ СИСТЕМАХ СПОСТЕРЕЖЕННЯ - завантажити (стор. 39-43)
УДК 623.4.027
Встановлено, що при кутах сканування в оптико-електронних системах спостереження (ОЕСС) більших 20° відносно осі об'єктива розміри оптико-механічної системи сканування плоским дзеркалом починають значно зростати пропорційно тангенсу кута сканування. Тому для зменшення габаритів оптико-механічної системи сканування, підвищення точності сканування, зменшення впливу вібрацій в даній статті пропонується сканування (огляд) простору здійснювати не коливаючим дзеркалом, а оптичними відхиляючими клинами. Розроблено метод визначення максимально допустимих кутів сканування системи оптичних клинів, які забезпечують вимоги по кутам візування в сучасних оптико-електронних системах спостереження (ОЕСС) Запропонований метод ґрунтується на максимально допустимому хроматизму клинів. Розглянуті приклади розрахунку максимально допустимих кутів візування оптико-механічних систем сканування для телевізійних і тепловізійних каналів систем спостереження. Отримані кути візування повністю задовольняють вимогам до сучасних наземних і повітряних ОЕСС.
Ключові слова: система спостереження, сканування, оптичний клин

Вісник №48

03056, м. Київ-56, пр. Перемоги, 37.
© НТУУ “КПІ”, 2014