| | Вісник НТУУ "КПІ" - Випуск №48 | |

Добровольська К.В., Колобродов В.Г., Лихоліт М.І., Тягур В.М.
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОВІЗІЙНОГО ПРИЛАДУ СПОСТЕРЕЖЕННЯ З МІКРОБОЛОМЕТРИЧНОЮ МАТРИЦЕЮ - завантажити (стор. 28-38)
УДК 621.7
Тепловізійні прилади спостереження використовуються для вирішення широкого кола задач військового призначення, тому при їх розробці оцінка характеристик грає важливу роль. Метою статті є розробка математичної моделі процесу формування сигналу на виході мікроболометричної матриці тепловізійного приладу спостереження, що враховує параметри об'єкту, фону, атмосфери, оптичної системи і приймача випромінювання. На основі отриманої моделі виконується розрахунок основних узагальнених характеристик приладу: еквівалентної шуму різниці температур, мінімальної роздільної різниці температур і мінімальної виявлювальної різниці температур. Аналіз результатів досліджень показав, що покращити характеристики тепловізійного приладу можна використанням чутливої мікроболометричної матриці та зменшення її частоти кадрів. Також для покращення просторової та енергетичної роздільної здатності тепловізійного приладу доцільно зменшувати розмір пікселя мікроболометричної матриці.
Ключові слова: мінімальна роздільна різниця температур, мінімальна виявлю вальна різниця температур, мікроболометрична матриця

Вісник №48

03056, м. Київ-56, пр. Перемоги, 37.
© НТУУ “КПІ”, 2014