| | Вісник НТУУ "КПІ" - Випуск №48 | |

Капиця М. С., Мелешко В. В., Лакоза С. Л.
ОЦІНКА МЕТОДИК ВИРОБНИЧОЇ КАЛІБРОВКИ МІКРОМЕХАНІЧНИХ АКСЕЛЕРОМЕТРІВ
завантажити (стор. 20-27)
УДК 629.05
Визначена модель вихідного сигналу за методом групового урахування аргументів (МГУА). Розглянуто дві основні методики виробничого калібрування: методика тестових поворотів та методика на основі методу найменших квадратів (МНК). Виконано порівняння ефективності методик калібрування для структури моделі, обраної за допомогою МГУА. Проаналізовано переваги та недоліки методик. Для ідентифікованої моделі датчиків наведені дані калібрування для акселерометрів Сolibrys MS 9002.d. Оцінені похибки датчиків.
Ключові слова: калібровка, метод найменших квадратів, методика тестових поворотів, методика групового урахування аргументів.

Вісник №48

03056, м. Київ-56, пр. Перемоги, 37.
© НТУУ “КПІ”, 2014