| | Вісник НТУУ "КПІ" - Випуск №48 | |

Терещенко М. Ф., Кос О. С.
ОСОБЛИВОСТІ ТА СТРУКТУРА АВТОМАТИЗОВАНОГО МАГНІТОТЕРАПЕВТИЧНОГО АПАРАТУ - завантажити (стор. 188-193)
УДК 615.847.8
Розглядаються питання розробки та особливості структури автоматизованого магнітотерапевтичного апарату (АМА) з можливостями широкого керування параметрами магнітного поля (магнітної індукції, частоти, тривалості імпульсів та форми поля). Були проведені дослідження розподілення постійної та змінної складових магнітного поля в самому індукторі та комплексі «індуктор-біологічний об'єкт» в магнітотерапевтичних апаратах (МТА) «ПОЛЮС-4», «МИТ-11» та виконано їх порівняння. На основі експериментальних і теоретичних досліджень запропонований спосіб імпульсної магнітотерапії та структура автоматизованого магнітотерапевтичного апарату з точно нормованими параметрами магнітного поля та заданими параметрами впливу в робочій зоні індуктора, контролем ефективності дії фізіотерапевтичної процедури.
Ключові слова: автоматизований магнітотерапевтичний апарат, керування параметрами, контроль ефективності процедури.

Вісник №48

03056, м. Київ-56, пр. Перемоги, 37.
© НТУУ “КПІ”, 2014