| | Вісник НТУУ "КПІ" - Випуск №48 | |

Міхеєнко Л. А., Анікієнко Н. В.
МЕТОДИ ПОКРАЩЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДИФУЗНОГО ВИПРОМІНЮВАЧА ЗМІННОЇ ЯСКРАВОСТІ - завантажити (стор. 118-124)
УДК 528.7, 629.78
В статті розглянуто проблему покращення метрологічних характеристик дифузного випромінювача змінної яскравості на законі зворотних квадратів. Запропоновано схему дифузного випромінювача, де в ролі джерела випромінювання використовується матриця з галогенних ламп, а в якості розсіювача – матоване кварцове скло. Представлена математична модель дифузного випромінювача з матричним джерелом випромінювання. По приведеній математичній моделі зроблені розрахунки основних вихідних характеристик дифузного випромінювача з матричним джерелом випромінювання та проведений аналіз результатів.
Ключові слова: дифузний випромінювач змінної яскравості, матричне джерело випромінювання.

Вісник №48

03056, м. Київ-56, пр. Перемоги, 37.
© НТУУ “КПІ”, 2014