| | Вісник НТУУ "КПІ" - Випуск №48 | |

Порєв В. А., Троц А. А.
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО ВИТОКУ НАДЛИШКОВОСТІ СЕРЕДОВИЩА ЧЕРЕЗ ДИФУЗОР - завантажити (стор. 88-93)
УДК 532.528; 620.193.16
В сучасній газовій та рідинній динаміці існує проблема забезпечення регульованих газових та рідинних витоків через дифузор малої енергоємності. Це стосується систем аналізу та систем забезпечення процесів у пневмогідравліці та в сфері створення рушіїв малої потужності. На основі аналізу стану процесу витоку надлишкового середовища із обмеженого об’єму через дифузор рекомендовано методику розрахунку дифузора оптимального обтікання потоком. Проаналізовані універсальні конструкції регульованих сопел. Запропоновано конструктивне рішення регулювання процесу витоку надлишкового середовища формою та розмірами дифузору. Розроблено оптимальний дифузор з універсальним регуляторомподовжувачем витоку на базі комбінованого дифузора-напівсопла.
Ключові слова: метод регулювання; дифузор; дифузор оптимального обтікання потоком; реактивний двигун.

Вісник №48

03056, м. Київ-56, пр. Перемоги, 37.
© НТУУ “КПІ”, 2014