| | Вісник НТУУ "КПІ" - Випуск №48 | |

Порєв В. А., Порєв Г. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ЗОНИ РОЗПЛАВУ В ТЕХНОЛОГІЇ ЗОННОЇ ПЛАВКИ КРЕМНІЮ - завантажити (стор. 81-87)
УДК 621.307.13
Проведено узагальнення експериментального матеріалу щодо особливостей формування поля яскравості зони розплаву кремнію на різних стадіях плавки. Експериментально встановлені особливості формування поля яскравості зони плавки. Запропоновано алгоритми адаптивного пошуку меж зони розплаву. Для поточного контролю висоти зони розплаву введено фактор розкиду значень висоти. Обґрунтовано принцип визначення відносної зміни рівня сигналу, який покладено в основу процедури виділення контуру зображення зони розплаву. Представлені аналітичні вирази для розрахунку яскравості власного випромінювання поверхні рідкої фази кремнію в функції поточного значення температури.
Ключові слова: зона розплаву, зонна плавка, контроль.

Вісник №48

03056, м. Київ-56, пр. Перемоги, 37.
© НТУУ “КПІ”, 2014