| | Вісник НТУУ "КПІ" - Випуск №48 | |

Лакоза С. Л., Мелешко В. В.
ПОБУДОВА КУРСОВЕРТИКАЛІ З РОЗДІЛЕННЯМ КАНАЛІВ КОРЕКЦІЇ. ЧАСТИНА 2: АЛГОРИТМИ КОРЕКЦІЇ
завантажити (стор. 5-13)
УДК 629.7
На основі теоретичних викладок, приведених у першій частині статті приведено два методи розділення каналів корекції. Розроблено алгоритми безплатформної курсовертикалі, де реалізовані запропоновані методи. Перший алгоритм розроблено з використанням матриці напрямних косинусів. Другий алгоритм у якості параметрів орієнтації використовує кватерніон. Для розділення каналів використовується інформація про орієнтацію, отримана на першому етапі корекції. У першому алгоритмі розділення реалізовано шляхом віднімання вертикальної складової магнітного поля та вибору корекції для відповідних стовпчиків матриці напрямних косинусів. У другому – шляхом спеціального алгоритмічного обнулення вертикальної складової магнітного поля Землі у вимірюваннях магнітометрів та модифікації опорного вектору.
Ключові слова: безплатформна курсовертикаль, корекція, розділення каналів корекції, кватерніони.

Вісник №48

03056, м. Київ-56, пр. Перемоги, 37.
© НТУУ “КПІ”, 2014