| | Друковані статті Сокуренка В.М. | |

Розробка оптичних систем методами глобальної оптимізації

Автори: Сокуренко В. М., Макаренко Я. І.
Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування
Рік видання: 2015
Номер: 50
УДК: 681.7.067
С. 51—60.

Розробка об'єктива зі змінною фокусною відстанню, що містить рідинні лінзи

Автори: Сокуренко В.М., Парпієв Т.А.
За допомогою спеціального програмного забезпечення в автоматизованому режимі було спроектовано малогабаритну панкреатичну оптичну систему без механічних рухомих елементів з використанням рідинних лінз. Отримані абераційні характеристики цілком задовольняють вимоги до об'єктивів такого класу та дозволяють використовувати розроблену оптичну систему з існуючими матричними приймачами випромінювання. Автоматизацію розрахунку було забезпечено застосуваннямодного з алгоритмів глобальної оптимізації, які в цілому, є потужними інструментами, що дозволяють здійснити автоматизований параметричний синтез складних оптичних систем. Час, витрачений на проектування об'єктива, є прийнятним, оскільки не перевищує декількох годин. Ефективність синтезу значною мірою залежить від формування оціночної функції на стадії введення вихідних даних, зокрема,від встановлення прийнятних конструктивних обмежень та діапазону зміни збільшення.
Ключові слова: рідка лінза, панкреатична система, автоматизований розрахунок, глобальна оптимізація.
Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування
Рік видання: 2014
Номер: 48
УДК: 681.7.067
С. 49—56.

Числове дослідження стохастичних методів безперервної глобальної оптимізації

Автори: Сокуренко В.М., Неділюк В.С.
Глобальна оптимізація як спосіб розв'язання складних задач все частіше використовується у фізиці, техніці, біології, економіці та інших галузях людської діяльності. За допомогою розробленої комп'ютерної програми здійснено перевірку дієздатності та ефективності сучасних методів глобальної оптимізації, таких як метод проб з покращенням, метод імітаційного відпалу, генетичний алгоритм, модифікований метод диференційної еволюції та метод електромагнетизму. Порівняльні статистичні дослідження цих методів, проведені з однаковими умовами завершення процедури пошуку на серії з 50 тестових функцій різної складності та розмірністю до 20, показали, що найбільш потужним і ефективним методом глобальної оптимізації є модифікований метод диференціальної еволюції, що запропонований М. Алі і Б. Забінським у 2009 р. В цілому для знаходження глобального оптимуму він потребує найменшого обсягу обчислень та має найвищий відсоток знайдених правильних розв'язків порівняно з іншими розглянутими методами.
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2012
Номер: 1
УДК: 519.6
С. 81—88. Іл. 4. Табл. 3. Бібліогр.: 16 назв.

Зменшення впливу відблисків під час аналізу іридодіагностичного зображення ока

Автори: Сокуренко В.М., Можарська К.В.
Запропоновано алгоритм, який зменшує вплив відблисків під час аналізу іридодіагностичного зображення зіниці ока. Він дає можливість підвищити надійність і точність виділення краю зіниці ока. Його переваги і ефективність підтверджено результатами чисельного моделювання. Розроблений алгоритм базується на можливості виділення прямокутника, який охоплює всі крайові точки зіниці. При з'єднанні точки цього прямокутника з центром зображення за точку краю зіниці береться лише перша крайова точка на отриманому промені, а всі інші на цьому промені нехтуються.
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2010
Номер: 2
УДК: 681.3.07 : 681.784
С. 133—136, укр., Іл. 5. Бібліогр.: 6 назв

Damped least-squares approach for point-source corneal topography

Автори: Sokurenko V., Molebny V.
Ophthalmic and Physiological Optics
Рік видання: 2010
Номер: Vol. 29, No. 3.
P. 330-337


Головна сторінка