| | Друковані статті Порєва В.А. | |

Математична модель оптимального витоку надлишковості середовища через дифузор

Автори: Порєв В. А., Троц А. А.
В сучасній газовій та рідинній динаміці існує проблема забезпечення регульованих газових та рідинних витоків через дифузор малої енергоємності. Це стосується систем аналізу та систем забезпечення процесів у пневмогідравліці та в сфері створення рушіїв малої потужності. На основі аналізу стану процесу витоку надлишкового середовища із обмеженого об’єму через дифузор рекомендовано методику розрахунку дифузора оптимального обтікання потоком. Проаналізовані універсальні конструкції регульованих сопел. Запропоновано конструктивне рішення регулювання процесу витоку надлишкового середовища формою та розмірами дифузору. Розроблено оптимальний дифузор з універсальним регуляторомподовжувачем витоку на базі комбінованого дифузора-напівсопла.
Ключові слова: метод регулювання; дифузор; дифузор оптимального обтікання потоком; реактивний двигун.
Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування
Рік видання: 2014
Номер: 48
УДК: 532.528; 620.193.16
С. 88—93.

Дослідження процесу формування зони розплаву в технології зонної плавки кремнію

Автори: Порєв В. А., Порєв Г. В.
Проведено узагальнення експериментального матеріалу щодо особливостей формування поля яскравості зони розплаву кремнію на різних стадіях плавки. Експериментально встановлені особливості формування поля яскравості зони плавки. Запропоновано алгоритми адаптивного пошуку меж зони розплаву. Для поточного контролю висоти зони розплаву введено фактор розкиду значень висоти. Обґрунтовано принцип визначення відносної зміни рівня сигналу, який покладено в основу процедури виділення контуру зображення зони розплаву. Представлені аналітичні вирази для розрахунку яскравості власного випромінювання поверхні рідкої фази кремнію в функції поточного значення температури.
Ключові слова: зона розплаву, зонна плавка, контроль.
Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування
Рік видання: 2014
Номер: 48
УДК: 621.307.13
С. 81—87.


Головна сторінка