| | Друковані статті Тягура В.М. | |

Математичне моделювання тепловізійного приладу спостереження з мікроболометричною матрицею

Автори: Добровольська К.В., Колобродов В.Г., Лихоліт М.І., Тягур В.М.
Тепловізійні прилади спостереження використовуються для вирішення широкого кола задач військового призначення, тому при їх розробці оцінка характеристик грає важливу роль. Метою статті є розробка математичної моделі процесу формування сигналу на виході мікроболометричної матриці тепловізійного приладу спостереження, що враховує параметри об'єкту, фону, атмосфери, оптичної системи і приймача випромінювання. На основі отриманої моделі виконується розрахунок основних узагальнених характеристик приладу: еквівалентної шуму різниці температур, мінімальної роздільної різниці температур і мінімальної виявлювальної різниці температур. Аналіз результатів досліджень показав, що покращити характеристики тепловізійного приладу можна використанням чутливої мікроболометричної матриці та зменшення її частоти кадрів. Також для покращення просторової та енергетичної роздільної здатності тепловізійного приладу доцільно зменшувати розмір пікселя мікроболометричної матриці.
Ключові слова: мінімальна роздільна різниця температур, мінімальна виявлю вальна різниця температур, мікроболометрична матриця .
Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування
Рік видання: 2014
Номер: 48
УДК: 621.7
С. 28—38.

Ахроматизація та атермалізація об'єктивів інфрачервоної техніки

Автори: Тягур В.М., Муравйов О.В., Кучеренко О.К.
Розглянуто методику компенсації температурного впливу на якість зображення оптичних систем, які працюють в інфрачервоному діапазоні спектра, для випадку однорідного розподілу температури в системі. При використанні пасивної атермалізації можлива одночасна ахроматизація фокусувального вузла. Раціональне вирішення завдання проектування атермалізованої й ахроматичної оптичної системи можливе при використанні триплету, який включає певні композиції оптичних матеріалів у поєднанні з певним механічним матеріалом несучої конструкції. Запропоновано алгоритм отримання атермалізованої та ахроматичної трикомпонентної оптичної системи шляхом підбору необхідної комбінації матеріалів. Наведено рекомендації з вибору матеріалів триплету на основі діаграми залежності оптичних і теплофізичних властивостей матеріалів. Методика враховує вплив розширення матеріалу несучої конструкції фокусувального вузла при зміні температури навколишнього середовища. Розглянуто приклади реалізації можливих комбінацій оптичних і механічних матеріалів для інфрачервоної області спектра 3—5 і 8—12 мкм.
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2012
Номер: 5
УДК: 535.21
С. 114—117. Іл. 2. Табл. 1. Бібліогр.: 3 назви.


Головна сторінка