| | Друковані статті Протасова А.Г. | |

Застосування дискретного ортогонального методу вимірювання фази для визначення характеристик матеріалів ультразвуковим методом

Автори: Г.А. Богдан, А.Г. Протасов
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2016
Номер: 2
УДК: 621.317
С. 87–93

Використання перетворення гілберта для отримання додаткових інформативних ознак при імпульсному імпедансному контролі композиційних матеріалів

Автори: Є.Ф. Суслов, В.С. Єременко, А.Г. Протасов, Ж.О. Павленко
Проблематика. Стаття присвячена проблемі підвищення інформативності акустичного імпедансного методу неруйнівного контролю, який є одним із найбільш розповсюджених методів, що використовуються в авіації при контролі панелей зі стільнико- вим заповнювачем і багатошарових конструкцій, виконаних із композиційних матеріалів.
Ключові слова: імпедансний метод контролю; перетворення Гілберта.
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2016
Номер: 1
УДК: 620.179
С. 117—123.

Инструментальное средство для изучения микроконтроллеров семейства AVR

Авторы: Протасов А. Г., Дугин А. Л.
Вісник НТУУ "КПІ". Серія Приладобудування.
Год издания: 2015
Номер: 50
УДК: 620.179
С. 133—138.

Универсальное устройство для сбора данных с аналоговых и цифровых преобразователей

Авторы: Протасов А.Г., Корогод А.С., Суслов Е.Ф.
В статье рассмотрен вариант использования электронной платформы Arduino компании National Instruments для построения универсального устройства считывания и записи данных от аналоговых и цифровых первичных преобразователей одновременно либо поочередно. В статье также предлагается программное обеспечение, позволяющее синхронизировать работу электронной платформы с персональным компьютером и обеспечить получение данных в удобной для дальнейшего отображения форме. Предложенная программа осуществляет потоковый ввод и запись в файл таблицы Exсel информации с первичных преобразователей и делает данное устройство совместимым с любым программным обеспечением персонального компьютера. Проведенные экспериментальные исследования подтверждают работоспособность предложенного устройства. Устройство может быть использовано для реализации одновременных температурных измерений при помощи различного типа преобразователей с последующей обработкой и хранением полученных данных.
Ключевые слова: устройство сбора данных; аналоговые и цифровые преобразователи
Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування
Год: 2015
Номер: 49
УДК: 620.179
С. 145—152.

Многоканальный стенд для контроля температуры

Автори: Протасов А.Г.
У статті розглянуто схему побудови багатоканального стенду для контролю температури. До складу стенда увійшли цифрові термометри, які формуют однопровідну мережу, що по-будована за технологією 1-Wire. Цифрові термометри визнані за краще з точки зору органі-зації магістралі, у порівнянні з іншими температурними сенсорами вони мають високі мет-рологічні характеристики і хорошу завадостійкість, що надає їм перевагу при побудові бага-тоточкових систем температурного контролю. Проведені дослідження на експериментально-му стенді дозволили продемонструвати ефективність використання технології 1-Wire, які ор-ганізовані на базі цифрових перетворювачів температури можуть знайти використання у по-будові систем автоматизації контролю та керування технологічними процесами, де темпера-тура є ключовим параметром.
Ключові слова: цифрові термометри, однопровідні мережі.
Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування
Рік видання: 2015
Номер: 49
УДК: 620.179
С. 61—68.


Головна сторінка