| | Друковані статті | |

Застосування дискретного ортогонального методу вимірювання фази для визначення характеристик матеріалів ультразвуковим методом

Автори: Г.А. Богдан, А.Г. Протасов
Проблематика. Стаття присвячена проблемі підвищення точності визначення фізико-механічних характеристик порошкових матеріалів на стадії їх виготовлення при використанні ультразвукового методу контролю.
Мета дослідження. Реалізація фазового методу вимірювання часового інтервалу в системі ультразвукового контролю порошкових матеріалів з метою підвищення точності визначення їх фізико-механічних характеристик.
Методика реалізації. Для досягнення мети дослідження було запропоновано використати дискретний ортогональний метод визначення фазового зсуву між сигналами. Проводились комп'ютерне моделювання у системі Matlab для визначення різниці фазового зсуву сигналів і оцінка похибки його вимірювання.
Результати дослідження. Визначено оптимальні параметри основного елемента системи вимірювання фазового зсуву – аналого-цифрового перетворювача, який є головним джерелом похибки й істотно впливає на точність вимірювання.
Висновки. Експериментальні дослідження на матеріалах з відомими характеристиками показали ефективність застосування дискретного ортогонального методу, який дав можливість визначити швидкість поширення ультразвуку в твердому середовищі з похибкою менше 1 %
Ключові слова: Фазовий зсув, Дискретний ортогональний метод.
Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
Рік видання: 2016
Номер: 2
УДК: 621.317
С. 87–93


Головна сторінка