| | Друковані статті Клочко Т.Р. | |

Методологічні закономірності виявлення доклінічних ознак паркінсонізму

Автори: Клочко Т.Р., Скицюк В.І., Коваленко Ю.О.
Вісник НТУУ "КПІ". Серія Приладобудування.
Рік: 2015
Номер: 50
УДК: 621: 616.858-008.6-079.4
Ст. 187–194.

Підгрунтя інформаційних властивостей панданних зон абстрактної сутності. Частина 2. Інформаційні ознаки розподілу зони присутності та панданної зони об'єкта

Автори: Скицюк В. І., Клочко Т. Р.
Робота містить результати досліджень інформаційних властивостей абстрактних сутностей (АС) у процесі їх життєдіяльності, зокрема біотехнічних об’єктів (БТО), що є продовженням попередніх досліджень визначення параметрів панданних зон АС та їх типів. На підставі проведених досліджень інформаційного простору зон існування АС, запропоновано засадні поняття щодо визначення критичної поверхні розподілу між зоною присутності та панданною зоною абстрактного об’єкта. Таким чином, базові інформаційні параметри зон існування певного об’єкта визначають його плинний стан, взаємні зв’язки із іншими сутностями у навколишньому середовищі. Отже, запропоновано теоретичні підходи до технології інформаційної діагностики плинного стану об’єкта, що базуються на визначенні параметрів поверхні розподілу зон існування АС.
Ключові слова: зона існування, інформаційні ознаки, об’єкт, абстрактна сутність
Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування
Рік видання: 2015
Номер: 49
УДК: 621:681.2:535.853
С. 113—120

Підгрунтя інформаційних властивостей панданних зон абстрактної сутності. Частина 1. Основні типи панданних зон

Автори: Скицюк В. І., Клочко Т. Р.
У роботі йдеться про засади визначення впливу зовнішніх подразників на зміни, які відбуваються в структурах взаємодії об’єктів як абстрактних сутностей (АС) у процесі їх життєдіяльності, зокрема біотехнічних об’єктів (БТО), фармакологічних речовин, впливу фізичних полів обладнання тощо. Внаслідок проведених досліджень запропоновано засадні поняття щодо теоретичних підходів до технології інформаційної діагностики стану БТО, що базуються на визначенні панданних зон (ПЗ) кожної АС за умови певної взаємодії, яка супроводжується певними змінами їх польових структур. Надано класифікацію панданних зон АС. Результати досліджень можуть бути покладені в основу принципів застосування новітніх систем технічних, біологічних і медичних досліджень та діагностики або систем іншого призначення, тобто враховуєть- ся вплив випромінювання медичного або технічного обладнання, а також лікарських засобів, які діють на об’єкт.
Ключові слова: панданна зона, об’єкт, абстрактна сутність
Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування
Рік видання: 2014
Номер: 48
УДК: 681.2:535.853
С. 105—111


Головна сторінка