| | Друковані статті Філіппової М.В. | |

Застосування акустичного методу для діагностики напруженого стану фасонних профілів

Автори: Г.С. Тимчик, М.В. Філіппова, М.О. Демченко
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Год издания: 2016
Номер: 5
УДК: 624.014:620.111.3
С. 99–105

Correcting the position of piezoelectric transducers during acoustic control of the stressed-strained rolled sections

Автори: Gregorii Tymchik, Marina Filippova, Mariia Demchenko
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774
Рік видання: 2016
Номер: 7
С. 27–33

Analysis Of Acoustic Diagnostics Errors Of Stress State For Shaped Profiles Of Metal Structures

Автори: Gregorii Tymchik, Marina Filippova, Mariia Demchenko
EUREKA: Physics and Engineering - scientific journal
Рік видання: 2016
Номер: 5
С. 50–57

Моделювання динаміки руху нижніх кінцівок людини

Авторы: Іваницька А. Л., Терещенко М. Ф., Вислоух С. П., Філіппова М. В.
Розглядається питання створення моделі динаміки руху нижньої кінцівки людини. Для отримання цієї моделі побудована система диференціальних рівнянь, з використанням загальних формул динаміки, що моделюють двоногу ходу п’ятиланкового стрижневого механізму з деформуючими елементами структури. Наближене рішення зворотної задачі динаміки дозволяє шукати рішення задачі керованого руху (прямої задачі), використовуючи знайдені оцінки. Щоб отримати модель, подібну реальній системі, враховується деформація ланок, час та моменти інерції. Розроблена методика графічної візуалізації рухів людини при ходьбі з використанням сучасних методів. Розглянуто приклад розв’язання даної задачі з використанням пакету «Mathematica 7.0». На основі проведеного аналізу зроблено висновок про можливість використання запропонованого методу для моделювання динаміки руху нижніх кінцівок.
Ключові слова: моделювання, нижні кінцівки, рівняння руху, пружні деформації, графічна візуалізація.
Вісник НТУУ "КПІ". Серія Приладобудування.
Год: 2014
Номер: 48
УДК: 612.172
С. 182–188.

Diagnostic and treatment equipment for treatment with MRT with the function of synchronization with the biorhythms of the patient's EMR

Tymchik G.S., Filippova M.V., Demchenko M.A., Matviienko S.N. Diagnostic and treatment equipment for treatment with MRT with the function of synchronization with the biorhythms of the patient's EMR. – XV International PhD Workshop OWD 2013, 19–22 October 2013.


Головна сторінка