| | Друковані статті Богдан Г.А. | |

Застосування дискретного ортогонального методу вимірювання фази для визначення характеристик матеріалів ультразвуковим методом

Автори: Г.А. Богдан, А.Г. Протасов
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2016
Номер: 2
УДК: 621.317
С. 87–93

Анализ погрешностей измерения скорости распространения ультразвуковой волны в многофазных порошковых материалах. Часть 1: Влияние субъективной погрешности

Автори: Галаган Р. М., Богдан Г. А.
Стаття присвячена аналізу суб'єктивної похибки вимірювання швидкості поширення ультра-звукової хвилі в багатофазних порошкових матеріалах. Проведено аналіз методики вимірю-вань і виділені області, що обумовлюють виникнення похибок. Показано необхідність суттє-вого зменшення похибки вимірювання для виявлення справжньої варіації швидкості ультра-звуку (як в партії, так і окремих зразках з багатофазних порошкових матеріалів), яка є нас-лідком технологічних режимів виготовлення. У роботі показано, що автоматизація процесу у сукупності з використанням схемотехнічних, методичних, конструкційних та інших способів усунення впливу людського фактора на результат дозволяє значно підвищити достовірність за рахунок скорочення впливу людини в процесі проведення і обробки результатів контролю. Проведений аналіз суб'єктивної складової загальної похибки вимірювання дозволив запро-понувати рекомендації щодо її зменшення.
Ключові слова: суб'єктивна похибка, швидкість ультразвуку, порошкові матеріали.
Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування
Рік видання: 2015
Номер: 49
УДК: 620.179.16
С. 53—60.


Головна сторінка