| | Друковані статті Безуглого М.О. | |

Просторова фотометрія біологічних середовищ

Автори: Н. В. Безугла, М. О. Безуглий, Г. С. Тимчик, В. А. Шаргородський
Журнал "Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї"
Рік видання: 2015
Том: 30; Номер: 2
УДК: 535.2:616-71
С. 40–49

Особливості анізотропії світлорозсіяння волокнистими біологічними тканинами

Автори: Безугла Н. В., Безуглий М. О., Тимчик Г. С.
У роботі розглянуто осьову асиметрії анізотропії світлорозсіяння на довжині хвилі 632,8 нм волокнистими біологічними структурами та її вплив на точність визначення коефіцієнтів дифузного відбиття та повного пропускання на прикладі зразків грудних м’язів курки з поперечним та повздовжнім розміщенням волокон. Результати проведених досліджень показали, що осьова анізотропія зразків з поперечним розміщенням волокон є більш симетричною в порівнянні зі зразками з повздовжнім розміщенням. Проаналізовані кількісні показники відхилення отриманих при моделюванні методом Монте-Карло оптичних коефіцієнтів від експериментально визначених у випадках врахування величини фактору анізотропії визначеної в межах однієї площини, а також усередненої по фотометричним перетинам.
Вісник НТУУ "КПІ". Серія Приладобудування
Рік видання: 2015
Номер: 50
УДК: 535.2:616-71
С. 169–175


Головна сторінка