Силабуси (бакалаври, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології)

В таблиці нижче подано силабуси нормативних дисциплін для студентів бакалаврату приладобудівного факультету спеціальності 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” та наведено посилання на методичне забезпечення відповідних дисциплін:

Назва освітнього компонентуСилабусМетод. забезпечення
Вища математика1 семестр (денна),
1 семестр (заочна),
2 семестр (денна),
2 семестр (заочна),
3 семестр (денна),
3 семестр (заочна)
перейти
Вступ до філософіїзавантажити (денна),
завантажити (заочна)
перейти
Дипломне проектуванняперейти
Додаткові розділи фізикизавантажитиMoodle
Економіка і організація виробництвазавантажитиперейти
Електроніказавантажити (денна),
завантажити (заочна)
перейти
ЕлектротехніказавантажитиMoodle 1, Moodle 2
Засади усного професійного мовлення (риторика)завантажитиперейти
Інженерна графіказавантажитипосібник 1, посібник 2
Інформаційні технології в приладобудуваннізавантажити (денна),
завантажити (заочна)
перейти
Історія науки і технікизавантажити (денна),
завантажити (заочна)
перейти
Комп’ютерна графіказавантажити (денна),
завантажити (заочна)
перейти
Комп’ютерне моделювання процесів і системзавантажити (денна),
завантажити (заочна)
підручник, практикум
Конструювання елементів приладів автоматизованих системзавантажити (денна),
завантажити (заочна)
перейти
Матеріалознавствозавантажити (денна),
завантажити (заочна)
перейти
Метрологія та стандартизаціязавантажити (денна),
завантажити (заочна)
перейти
Мікроконтролери та мікропроцесорна техніказавантажити (денна),
завантажити (заочна)
практикум, лабораторні
Основи здорового способу життязавантажити (денна),
завантажити (заочна)
посібник 1, посібник 2
Основи цифрової схемотехнікизавантажитиперейти
Охорона праці та цивільний захистзавантажити (денна),
завантажити (заочна)
посібник (укр.),
посібник (англ.),
конспект лекцій
Правознавствозавантажитиперейти
Практичний курс іноземної мови1 курс (денна),
1 курс (заочна),
2 курс (денна),
2 курс (заочна)
перейти
Практичний курс іноземної мови для професійного спрямування3 курс (денна),
3 курс (заочна),
4 курс (денна),
4 курс (заочна)
перейти
Програмуваннязавантажитипосібник, GSuite
Проектування систем автоматизаціїзавантажитиперейти
Промислова екологіязавантажитиперейти
Системи автоматизованого проєктування в приладобудуваннізавантажитиперейти
Спеціальні розділи математикизавантажити (денна),
завантажити (заочна)
перейти
Теорія автоматичного керуваннязавантажитипрактикум, лабораторні
Технічні засоби автоматизаціїзавантажити (денна),
завантажити (заочна)
перейти
Технології приладобудуваннязавантажити (денна),
завантажити (заочна)
перейти
Технології розроблення програмного забезпеченнязавантажитипрактикум, підручник, Moodle
Фізика1 семестр,
2 семестр
перейти
Курсові проекти/роботи
Курсова робота з мікроконтролерів та мікропроцесорної технікизавантажити (денна),
завантажити (заочна)
Курсова робота з технології розроблення програмного забезпеченнязавантажити (денна),
завантажити (заочна)
Moodle
Курсовий проєкт з конструювання елементів приладів автоматизованих системзавантажитиперейти
Практики
Виробнича практиказавантажитиперейти