Списки зарахованих (бюджет, магістратура)

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Освітньо-наукова програма підготовки (денна форма навчання)

Комп’ютерно-інтегровані технології у приладобудуванні

Освітньо-професійна програма підготовки (денна форма навчання)

Комп’ютерно-інтегровані технології у приладобудуванні

Освітньо-професійна програма підготовки (заочна форма навчання)

Комп’ютерно-інтегровані технології у приладобудуванні

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка


Освітньо-професійна програма підготовки (денна форма навчання)

Інформаційні вимірювальні технології