Освітні програми першого рівня ВО (151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології)

Перелік та опис освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” галузі знань “15 Автоматизація та приладобудування” кваліфікації “Бакалавр з автоматизації та та комп’ютерно-інтегрованих технологій” на приладобудівному факультеті:

  • Освітньо-професійна програма “Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва приладів”завантажити
    Пропозиції та зауваження приймаються на електронну адресу: m.filippova@kpi.ua