Каталог вибіркових дисциплін третього (PhD) рівня ВО

Міжфакультетський каталог вибіркових навчальних дисциплін освітньої програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» третього (PhD) рівня вищої освіти ухвалено на засіданні Вченої ради ІХФ, протокол №3 від 13 квітня 2020 р.

Зміст каталогу

 • Комп’ютерна інтеграція хіміко-технологічних об’єктів дослідження
 • Особливості експериментального дослідження хіміко-технологічних об’єктів
 • Методологія удосконаленого керування технологічними процесами
 • Граничні обчислення
 • Імітаційне моделювання динамічних систем
 • Керування енергоємними технологічними процесами
 • Імітаційне моделювання систем комплексної обробки інформації засобами Simulink
 • Системи автоматизованого збору інформації
 • Статистичні методи визначення залежностей між випадковими величинами
 • Методи виявлення функціонального та кореляційного зв’язків в
 • експериментальних даних
 • Сучасні методи проектування оптико-електронних систем спостереження
 • Цифрові методи обробки сигналів з матричних приймачів випромінювання