Каталог вибіркових дисциплін третього (PhD) рівня ВО

Міжфакультетський каталог вибіркових навчальних дисциплін освітньої програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» третього (PhD) рівня вищої освіти ухвалено на засіданні Вченої ради ІХФ, протокол №3 від 13 квітня 2020 р.

Детальніше