Списки рекомендованих (бюджет, 1 курс, молодший спеціаліст)

Списки рекомендованих до зарахування з 21 вересня 2020 року на перший курс за державним замовлення на основі здобутого ОКР «молодший спеціаліст»:

денна форма навчання – завантажити

Джерело: Приймальна комісія КПІ ім. Ігоря Сікорського