Перелік спеціальностей та освітніх програм на приладобудівному факультеті

Набір студентів на 1 курс проводиться на спеціальності (розподіл за освітніми програмами буде проведено окремо).
Набір студентів в магістратуру (на 5 курс) проводиться на освітні програми.

Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Освітні програми:

  • Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва приладів – опис
  • Комп’ютерно-інтегровані технології проектування приладів – опис
  • Комп’ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування – опис
  • Роботизовані і автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностики – опис
  • Комп’ютерно-інтегровані оптико-електронні системи та технології – опис

Спеціальність 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Освітні програми:

  • Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпеки – опис
  • Метрологія та вимірювальна техніка – опис
  • Інформаційно-вимірювальні технології та системи – опис