Списки зарахованих (контракт, 1 курс)

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Денна форма навчання
Заочна форма навчання
Молодший спеціаліст

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Денна форма навчання