Списки переведених на вакантні місця державного замовлення

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Денна форма навчання
Молодший спеціаліст

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Денна форма навчання